Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění zámku Svijany 

   Author: Sadílková Štěpánka; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro historický, památkově chráněný objekt s původním kamenným zdivem. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopných těles, dimenze potrubí, návrh plynové kotelny ...