Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Račáková Michaela; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Račáková Michaela; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je rozebrání jednotlivých zdrojů a paliv k vytápění především rodinných domů. Tato část zahrnuje i druhy otopných těles a otopných ploch, materiály rozvodů. Praktická část je věnována ...