Now showing items 1-2 of 2

  • Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním projekčních požadavků instalací sprinklerových systémů do rezidenčních objektů pro bydlení v České republice. Proč by bylo výhodné instalovat sprinklerové systémy do těchto objektů, ale ...
  • Zásobování požární vodou a základy modelování požáru 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě tyto části jsou zaměřeny na modely požáru. Teoretická část je zaměřena na modely požáru, jejich použití a možnosti dělení. V praktické části byl ...