Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vytápění bytového domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem otopné soustavy v bytovém domě. Záměrně jsou použita desková otopná tělesa s napojením na centrální plynovou kotelnu umístěnou v suterénu objektu. Návrh vytápění je pojat jako ...
  • Vytápění polyfunkčního domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá praktickým návrhem vytápění v polyfunkční budově. Práce je rozdělena na dva celky. V teoretické části práce je zpracován celkový koncept profesí technických zařízení budov, obsahující systémy ...