Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh větrání vily 

   Author: Jan Fučík; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou větrání budov pro bydlení a skládá se ze tří částí. V první teoretické části jsou popsány požadavky na větrání, a systémy větrání budov pro bydlení. Druhá část obsahuje praktické ...
  • Vytápění mateřské školy 

   Author: Jan Fučík; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se věnuje projektu vytápění mateřské školky. Samotná budova se skládá z administrativní části, kuchyně a prostor samotné školky. V první části práce jsou vytvořeny koncepty technických zařízení budov pro ...