Now showing items 1-2 of 2

  • Akumulace tepla ve vodním stratifikačním zásobníku 

   Author: David Gazda; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem závěrečné diplomové práce je experimentální měření na vodním stratifikačním zásobníku v demonstrační laboratoři TZB, katedry technických zařízení budov, fakulty stavební ČVUT v Praze. Bylo provedeno 5 různých ...
  • Vytápění polyfunkčního domu 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá praktickým návrhem vytápění v polyfunkční budově. Práce je rozdělena na dva celky. V teoretické části práce je zpracován celkový koncept profesí technických zařízení budov, obsahující systémy ...