Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh VZT sytému administrativní budovy 

   Author: Šašková Tereza; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vnitřního prostředí administrativní budovy a výběr vhodného systému větrání a chlazení na základě výsledků simulací v programu DesignBuilder. Výstupem je koncepční návrh systému ...
  • Rekonstrukce větrání pavilonu nemocnice 

   Author: Tomáš Knapp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukcí větracího systému v pavilonu nemocnice v realizačním stupni dokumentace a koncepční řešení chlazení objektu. V textové části je obsažen přehled stávajících ...