Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění komunitního centra 

   Author: Filip Korvas; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění multifunkčního domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena rešerše zaměřená na otopné plochy. Na základě teoretické ...