Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh způsobu vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

   Author: Karlová Belinda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem diplomové práce je návrh optimálního způsobu vytápění a ohřevu teplé vody pro vybraný bytový dům. Návrh otopných těles a podlahového vytápění a dimenzování potrubí je proveden na základě stanovení tepelných ztrát ...
  • Projekt vzduchotechniky multifunkčního centra 

   Author: Nečasová Martina; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt větrání multifunkčního centra ve stupni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Podkladem pro vypracování projektu byla architektonická studie pro konverzi stávajícího objektu ...
  • Rekonstrukce vytápění a větrání gymnázia Litoměřická 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s ...
  • Správa systémů technických zařízení budov 

   Author: Kouba Vít; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá procesem přípravy počítačového modelu, který bude sloužit jako podklad pro aplikaci určenou ke správě a údržbě technických zařízení budov. Následně autor demonstruje na modelových případech jeho ...
  • Větrání pavilonu hrochů 

   Author: Kovář Václav; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá větráním pavilonu hrochů. Teoretická část popisuje problematiku chovu hrochů obojživelných, varianty stavebního řešení pavilonů, požadavky na jejich vnitřní prostředí a návrh větrání tohoto provozu. ...
  • Využití elektrického vytápění v rodinných domech 

   Author: Václav Smolík; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá problematikou vytápění rodinných domů se zaměřením na elektrické přímotopné vytápění. V předběžné studii ekonomiky otopných soustav je způsob elektrického přímotopného vytápění porovnáván s běžně ...