Now showing items 1-2 of 2

  • Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích 

   Author: Jakub Řehák; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Boháčová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera a zabývá se navrženou obnovou Santiniho přetlakového vodního systému s následným vyhodnocením ...
  • Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera 

   Author: Jakub Řehák; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce se zabývá analýzou provedených oprav a aktuálního stavu odvodňovacího a odvětrávacího systému objektu konventu kláštera Plasy a jejich vyhodnocením. V rámci zpracování bakalářské práce byla provedena rešerše historických ...