Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce historické budovy z 18. století 

   Author: Ladislav Knébl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Marek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit skutečný stav historické budovy z 18. století v Jenišovicích, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných ...
  • Stavebně technický průzkum zámku Pravonín a návrh sanačních opatření 

   Author: Richard Čeněk; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem bakalářská práce je vypracování stavebně-technického průzkumu historického zámku Pravonín, statické posouzení konstrukcí dle platných norem, analýza poruch objektu a návrh sanačních opatření. Práce se zaměřuje ...