Now showing items 1-1 of 1

  • Environmentální dopady variant návrhu domova pro seniory v Horoměřicích 

   Author: Vít Verner; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Vlasatá Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá environmentálními dopady návrhových variant domova pro seniory v Horoměřicích za použití posuzování životního cyklu (life cycle assessment - LCA). Byly provedeny rešerše stavu poznání LCA a studií ...