Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Beroun 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této práce byla materiálová optimalizace bytového domu v Berouně s využitím BIM (Building Information Modeling). Byl navržen postup a systém využití BIM a následně zhodnocena jeho vhodnost pro tyto účely. V práci byl ...