Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu kotev s přerušeným tepelným mostem na šíření tepla konstrukcí 

   Author: Martin Let; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá odvozením přibližného výpočetního vztahu pro zahrnutí vlivu systému zavěšených fasád na součinitel prostupu tepla konstrukce, pomocí modelování 3D výpočtů 3D konstrukcí a analýzy získaných dat ...