Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technický průzkum vily Fiala v Blatné a návrh sanačních opatření 

   Author: Zuzana Chalupská; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technického průzkumu vily Fiala v Blatné a návrh sanačních opatření. První část je zaměřena na stavebně technický průzkum objektu a jeho zakreslení do digitální podoby. ...