Now showing items 1-1 of 1

  • Krytý plavecký bazén v Mladé Boleslavi 

   Author: Václav Lopatka; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby krytého plaveckého bazénu v Mladé Boleslavi z hlediska energetické koncepce, projektové dokumentace v přibližném rozsahu pro stavební povolení a tepelně technickým posouzením. ...