Now showing items 1-1 of 1

  • Tlakové poměry a rychlost proudění plynů v podmínkách požáru 

   Author: Martin Spáčil; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hasalová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá tlakovými poměry a rychlostí proudění plynů v podmínkách požáru. Hlavním cílem práce je zmapovat tlakové a rychlostní poměry v CFD modelu středněrozměrové požární pece pro zkoušení požární odolnosti ...