Now showing items 1-3 of 3

  • Administrativní budova Dukovany 

   Author: Marta Blažková; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Kapička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním variantního řešení lehkého obvodového pláště administrativní budovy včetně výběru optimální varianty, návrhem její energetické koncepce s cílem dosažení nízkoenergetického standartu ...
  • Řešení stavebních detailů budovy firemního centra 

   Author: Kristýna Rudolfová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Brož Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá řešením vybraných stavebních detailů budovy administrativního a provozního zázemí v nově navrhovaném firemním areálu v Bakově nad Jizerou. Jako podklad pro tuto práci byly vypracovány půdorysy a ...
  • Sportovní hala Bystřička 

   Author: Filip Petr Špinka; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení víceúčelové sportovní haly, která je součástí nového komplexu budov ve sportovním areálu v Bystřičce ve Zlínském kraji. Zadáním ...