Now showing items 1-5 of 5

  • Mateřská škola v Golčově Jeníkově 

   Author: Lenka Svitáková; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Golčově Jeníkově. Zadáním práce byla architektonická studie mateřské školy. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým návrhem ...
  • Mateřská školka - Praha 6 

   Author: Ludmila Hegrová; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Stopro. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení a zároveň odpovídala ...
  • Návrh objektu mateřské školy s nulovou spotřebou energie 

   Author: Aneta Nestrojilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování technického a energetického řešení objektu mateřské školy dle vybrané architektonické studie. Cílem návrhu bylo využít obnovitelných materiálů, dospět k nulové potřebě primární ...
  • Novostavba mateřské školy ve Fulneku 

   Author: Petr Špáda; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební řízení objektu mateřské školy ve Fulneku. Projekt obsahuje architektonicko-stavební, konstrukční a materiálové řešení objektu. Podkladem byla architektonická studie ...
  • Projekt mateřské školy 

   Author: Romana Fabianová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Nývlt Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Predmetom predloženej bakalárskej práce je spracovanie dielčej časti projektu materskej školy vo forme dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt sa zameriava na konštrukčné a materiálové riešenie. Vybrané stavebné prvky ...