Now showing items 1-2 of 2

  • Požární řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích 

   Author: Eliška Vorlíčková; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Pitelková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích a má tři části. První část je zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje původní dokumentaci a stavební revizi objektu. ...
  • Požární řešení obytného domu v Glasgow 

   Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zámorská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce jsou tři části. První část obsahuje samotné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje projektovou dokumentaci, která je podkladem k vypracování požárně bezpečnostního řešení. Společně s ...