Now showing items 1-4 of 4

  • Dřevěné stropní konstrukce z pohledu stavební akustiky 

   Author: Marko Belkoski; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Hošek Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování uceleného přehledu akustiky dřevěných stropních konstrukcí. V úvodní části práce jsou uvedeny obecné požadavky na stropní konstrukce a stručný přehled historických dřevěných ...
  • Projekt bytového domu v Berouně se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Alisa Li; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce byl projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Zejména se jednalo o návrh vhodného konstrukčního, materiálového a stavebně technického řešení, včetně stavebně fyzikálního posouzení, ...
  • Přenos kročejového zvuku stavebními konstrukcemi v bytových domech 

   Author: Jiří Bečka; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Králíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kročejové neprůzvučnosti, jež tvoří součást stavební akustiky. Svým obsahem navazuje na předešlou autorovu bakalářskou práci, v níž byla řešena problematika vzduchové neprůzvučnosti ...
  • Stavební akustika bytového domu 

   Author: Vojtěch Opl; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce je zaměřená na hodnocení vybraného bytového domu z hlediska stavební akustiky, především zvukové izolace mezi místnostmi (vzduchové a kročejové neprůzvučnosti). Akustické vlastnosti budovy jsou stanoveny ...