Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kulturního domu v obci Rohatec 

   Author: Matěj Dvořák; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro kulturní dům v obci Rohatec. Podkladem pro zpracování je architektonická studie. Objekt je zpracován jako pasivní dřevostavba. ...
  • Přístavba a nástavba kancelářských prostor 

   Author: Klára Kupková; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je alternativní návrh obálky budovy na stávajícím objektu se zaměřením na živé stavby. V úvodu práce je posouzení stávajících konstrukcí z tepelného i difuzního hlediska a vypracování energetického ...