Now showing items 1-1 of 1

  • Tepelný tok zeminou u budov s vytápěným suterénem ve svahu 

   Author: Renata Jandová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je stanovit přesnost různých výpočtů prostupu tepla obalovými konstrukcemi vytápěných suterénů ve svahu, tj. suterénů, které mají obvodové stěny často velmi rozdílně zasypané zeminou. V první části ...