Now showing items 1-13 of 13

  • Bytový dům Michelangelova - Praha 

   Author: Tadeáš Petřík; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace novostavby bytového domu pro stavební povolení v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Práce je zaměřena na návrh skladeb ...
  • Bytový dům Třebíč 

   Author: Jan Abel; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace bytového domu pro stavební povolení dle architektonické studie v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Dokumentace je tvořena stavební částí, předběžným ...
  • Dřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicích 

   Author: Marek Matějovský; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním shrnutím technických požadavků na návrh dřevostavby sloužící jako bytový dům se dvěma obchodními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm v suterénu. Dále je zpracována projektová ...
  • Energeticky úsporný dům Pasohlávky 

   Author: Hana Čermáková; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem zadané bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro rodinný dům dle architektonické studie a sepsání rešerše k tématu zelených fasád. Dokumentace je tvořena stavební částí ...
  • Hodnocení akustiky a denního osvětlení na základní škole 

   Author: Eduard Hruška; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení základní školy z hlediska stavební akustiky, stavební světelné techniky a částečně z hlediska tepelné ochrany budov. Vybrané obalové konstrukce budou hodnoceny na základě součinitele ...
  • Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Michaela Košková; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem práce je návrh stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly doporučené požadavky dle norem. Jsou posuzovány faktory, které ...
  • Projekt bytového domu v Berouně se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Alisa Li; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce byl projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Zejména se jednalo o návrh vhodného konstrukčního, materiálového a stavebně technického řešení, včetně stavebně fyzikálního posouzení, ...
  • Projekt bytového domu v Brně se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Jan Sedlmajer; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je komplexní návrh bytového domu a následné posouzení z hlediska stavební fyziky dle platných technických norem a předpisů. V části tepelné techniky jsou posouzeny všechny navržené obalové ...
  • Projekt bytového domu v Luhačovicích včetně stavbně-fyzikálního hodnocení 

   Author: Yuriy Shelemba; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem zpracování bakalářské práce je projekt bytového domu včetně stavebně fyzikálního hodnocení. Úvodní kapitola je věnována popisu stavebního objektu a pozemku, na kterém se objekt umisťuje. V další části této práce ...
  • Projekt bytového domu v Ostravě 

   Author: Tereza Hejlová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu a jeho hodnocení z hlediska tepelné techniky. Byly navrženy dvě varianty konstrukčních systémů, z nichž pro vybranou variantu byl zpracován předběžný statický výpočet. Řešená ...
  • Projekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustiku 

   Author: David Vašín; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky. V části tepelná technika jsou posouzeny navržené obalové konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla, teplotního ...
  • Tepelně vlhkostní posouzení systémových detailů Steico 

   Author: Anna Vacíková; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V úvodní části je sepsán přehled veličin používaných k posouzení tepelně-vlhkostních vlastností konstrukcí. Pro každou veličinu je uveden její popis a současné české legislativní požadavky. Praktická část se věnuje posouzení ...
  • Základní škola Praha 9 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem objektu základní školy s trojtřídkou mateřské školy a komplexním zhodnocením jejích tepelně technických vlastností. Detailně je provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí ...