Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh rekonstrukce a dostavby hotelu Vila Perseus v Harrachově 

   Author: Martin Schejbal; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Eliáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá souborem tří stavebních objektů hotelu Vila Perseus v Harrachově. Jedná se o rekonstrukci stávající restaurace Praha a návrh dostavby dvou dalších objektů těsně přiléhajících k současné budově. ...
  • Projekt polyfunkčního domu v Bratislavě a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

   Author: David Víglaský; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cieľom tejto diplomovej práce je návrh polyfunkčného domu a jeho posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Výkresová dokumentácia je vyhotovená v stupni pre stavebné povolenie. V časti statika je navrhnuté konštrukčné riešenie ...
  • Tepelný tok zeminou u budov s vytápěným suterénem ve svahu 

   Author: Renata Jandová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je stanovit přesnost různých výpočtů prostupu tepla obalovými konstrukcemi vytápěných suterénů ve svahu, tj. suterénů, které mají obvodové stěny často velmi rozdílně zasypané zeminou. V první části ...