Now showing items 1-1 of 1

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby polyfunkčního sportovního zařízení Kotlářka 

   Author: Jana Boušová; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části. První část tvoří zadání, pro které bylo využito architektonicko – stavební řešení Polyfunkčního sportovního zařízení Kotlářka zpracované Karolínou Hodovou. Tato dokumentace ...