Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní buňky pro nouzové bydlení 

   Author: Jakub Denk; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout univerzální mobilní systém nouzového bydlení pro případ mimořádných událostí a krizových stavů v podmínkách České republiky. Navržené zařízení má dosahovat obecně vyšší kvality než ...