Now showing items 1-1 of 1

  • Elektromobilita z hlediska požární bezpečnosti staveb 

   Author: Adam Habětínek; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Práce je věnována požární bezpečnosti elektromobilů, konkrétně navrhování nových nabíjecích stanic. Byl proveden průzkum a porovnání vývoje počtů elektromobilů v České republice a západních evropských států. Jsou popsány ...