Now showing items 1-6 of 6

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby - BD EKO CITY Malešice 

   Author: Josef Hajm; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Douša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního domu v komplexu EKO CITY Malešice prováděného ve 4. etapě, respektive sekce A (SO 01.2) včetně podnože (SO 01.1). Sekce B.1 a B.2 ...
  • Požární řešení bytového domu Nuselská 

   Author: Mykyta Radchuk; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Fürst Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá požárním řešením bytového domu v ulici Nuselská v Praze. Jde o novostavbu, jejíž stavebně technické, technologické a architektonické podklady byly zpracovány studentkou Annou Synkovou v atelieru ...
  • Požární řešení bytového domu Terronská 

   Author: Michal Burian; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárním řešením bytového domu v Terronské ulici v Praze 6 a navazuje na architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkové práce studentského ateliéru ATV4 na Katedře ...
  • Požární řešení bytového domu v Praze Podbabě 

   Author: Milan Andrlík; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickou revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Dejvická brána. Podklady a projektovou dokumentaci poskytla Katedra pozemních staveb FSv ČVUT a jedná se o ročníkový ...
  • Požární řešení domova s pečovatelskou službou Troja 

   Author: Šafránková Markéta; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se v první části zabývá stavební revizí zadaného studentského projektu Domova s pečovatelskou službou Troja z hlediska obecných technických požadavků na výstavbu a její proveditelnost a z hlediska požadavků ...
  • Požární řešení polyfunkčního centra Strašnic 

   Author: Dominik Štraus; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pitelková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního centra Strašnice. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 na katedře architektury Fakulty ...