Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh rekonstrukce historické budovy ve Varnsdorfu 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu vybrané historické budovy ve Varnsdorfu včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je aktualizace výkresové ...
  • Statické posouzení a návrh sanačních opatření barokního krovu Toskánského paláce 

   Author: Luboš Havlík; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického posouzení konstrukce krovu barokního objektu Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze a návrh vhodných sanačních metod. Tvorbě statického modelu předcházel ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanačních opatření kostela Navštívení Panny Marie v Letově 

   Author: Michal Fencl; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Rácová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technického průzkumu kostela Navštívení Panny Marie nacházející se v malé obci Letov. Součástí práce je dále laboratorní průzkum vlhkosti a chemismu, monitoring ...
  • Stavebně technický průzkum bývalých kasáren v Kralovicích a návrh sanačních opatření 

   Author: Klára Netrvalová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu budovy bývalých kasáren v Kralovicích, analýza poruch objektu a návrh možných sanačních opaření. Součástí práce je vypracování zjednodušené výkresové ...