Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení stavebně technického stavu klasicistního domu v Hradišti 

   Author: Tomáš Roletzki; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Dle zadání je v bakalářské práci zpracován stavebně technický průzkum klasicistního obytného domu v Hradišti. Na začátku práce je objekt obecně představen včetně své lokality, historie a stručného popisu. Velkou částí práce ...