Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce budovy bývalé školy v Horičkách 

   Author: Nývlt Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Obsahem této diplomové práce je návrh sanačních opatření a zpracování projektové doku-mentace pro nové využití objektu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný objekt využít pro nové ...