Now showing items 1-1 of 1

  • Hotel Olympia ve Volyni 

   Author: Krumpová Kateřina; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Poděkování: Děkuji vedoucí mé ...