Now showing items 1-1 of 1

  • Využití systému BIM pro Demontovatelný prefabrikovaný systém 

   Author: Vít Střelka; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá aplikováním BIMu na Demontovatelný prefabrikovaný systém, dále jen DPS. Tento systém vyvinutý na Fakultě stavební ČVUT byl v rámci diplomové práce parametrizován a představen na vzorovém modelu ...