Now showing items 1-1 of 1

  • Statické posouzení a návrh sanačních opatření barokního krovu Toskánského paláce 

   Author: Luboš Havlík; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického posouzení konstrukce krovu barokního objektu Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze a návrh vhodných sanačních metod. Tvorbě statického modelu předcházel ...