Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení elektroinstalace jako příčiny požárů 

   Author: Ondřej Bartoníček; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šafránek Ondřej Sanža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Při ohledávání místa vzniku požáru se mohou v blízkosti ohniska vyskytovat elektrická zařízení nebo elektrická vedení. Přítomnost těchto zařízení a částí elektrického vedení však nemusí nutně dokládat, že se stala příčinou ...