Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočetní program pro hodnocení tepelného toku zeminou u podlahy složené z více odlišných částí 

   Author: Truneček Jakub; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   V této práci je vytvořen spustitelný program pro hodnocení tepelného toku podlahou, která je v kontaktu se zeminou. Program je schopen posoudit podlahy skládající se z částí s odlišným součinitelem prostupu tepla. Program ...