Now showing items 1-1 of 1

  • Hasicí účinnost vodní mlhy 

   Author: Tereza Verunáčová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, ...