Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stavebních úprav v základní škole z hlediska stavební fyziky 

   Author: Kokeš Radim; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem této bakalářské práce je hodnocení budovy základní školy z hlediska stavební fyziky. Obalové konstrukce budou posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla, šíření vlhkosti a zamezení vzniku plísní. Vybraná ...