Now showing items 1-3 of 3

  • Denní osvětlení v odborných učebnách na základní škole 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce je vyhodnocení odborných učeben základní školy z hlediska požadavků na denní osvětlení. V každé z nich je provedeno měření činitele odrazu světla s využitím jasoměru a luxmetru. Orientačně jsou tyto ...
  • Integrativní osvětlení v budovách – Metody měření a hodnocení neobrazových účinků světla 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Nové poznatky o nevizuálních účincích světla poukazují na vliv světla na psychologii a fyziologii člověka. Světlo je stimulem regulace cirkadiánního rytmu a dalších významných biologických procesů v lidském těle. V rámci ...
  • Optimalizace velikosti osvětlovacích otvorů v bytovém domu v Plzni 

   Author: Martina Štorková; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tématem diplomové práce je posouzení vybraných, tzv. „kritických“ obytných místností v nově navržené bytové budově v Plzni v městské části Litice z hlediska denního světla. Posuzováno je proslunění bytů podle staré i nové ...