Now showing items 2665-2684 of 2749

  Subject
  Wood, biotic pests, biodegradation, wood protection, silver, nanoparticles, nanofibers [1]
  wood-boring insects [1]
  Wood-destroying fungi and molds [1]
  wooden beam [1]
  Wooden beam end [1]
  Wooden beam ends,beam pocket,internal insulation,wind driven rain,temperature,relative humidity,water vapour,condensation,moisture content,mold growth [1]
  Wooden beam ends,interior insulation,additional treatment of wood,relative humidity in the structure [1]
  Wooden building [1]
  wooden building [3]
  Wooden building, massive-timber structure, thermally-energetic optimization, straw panel [1]
  wooden buildings [1]
  Wooden buildings, low-energy houses, structure, thermally-technical optimisation [1]
  Wooden construction,wood,light-frame construction,heavy-frame construction,glued laminated timber,fire safety in buildings [1]
  wooden floor structures [1]
  Wooden massive frame [1]
  wooden piles [2]
  wooden trusses [1]
  workability [1]
  WPC, smrkové dřevo, vodovzdorná překližka, OSB deska, rychlost uvolněného tepla, kónický kalorimetr, tepelný tok, optická hustota kouře, jednoduchá komora, toxické vydatnosti plynných zplodin, tepelný rozklad hoření, termo-fyzikální vlastnosti, teplota vzplanutí, teplota vznícení, teplota žnutí. [1]
  WPC, spruce wood, water-resistant plywood, Oriented strand board, heat release rate, cone calorimeter, heat flow, optical density of smoke, single chamber, yield of toxic flue gas, thermal decomposition of combustion, thermo-physical properties, flash point, ignition temperature, glowing temperature [1]