Now showing items 1-2 of 1

    Beton,konopný beton,řepková sláma,konopné pazdeří,mechanické vlastnosti betonu,tepelná vodivost,stavební materiál,udržitelnost,obnovitelné zdroje (1)
    Concrete,Hempcrete,Rape-straw,Hemp shiv,mechanical performance,thermal conductivity,building material,sustainability,renewable sources (1)