Now showing items 1-2 of 1

    beton,pneumatika,odpad z pneumatik,gumový granulát gumobeton,strukturní vlastnosti,mechanické vlastnosti,tepelné vlastnosti,vlhkostní vlastnosti,zvýšené teploty (1)
    concrete,tire,waste tire,rubber granulate,crumb rubber concrete,structural properties,mechanical properties,thermal properties,hygric properties,elevated temperatures (1)