Now showing items 1-2 of 1

    Biomass ash, admixtures, mechanical properties, basic physical parameters, chemical composition (1)
    popel z biomasy, příměs, mechanické vlastnosti, základní fyzikální parametry, chemické složení (1)