Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

   Author: Krejsová Jitka; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...