Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...