Now showing items 1-2 of 1

    Hotel, project documentation, schedule, space-time graph, building equipment, technical reports, technological prescription, masonry partitions, drywall ceiling (1)
    Hotel, projektová dokumentace, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení staveniště, technická zpráva, technologický předpis, zděná příčka, sádrokartonový podhled (1)