Now showing items 1-2 of 1

    Building information modeling,Construction Technology,Office building,BIM 360,Collision Detection,QR code (1)
    Informační modelování staveb,technologie staveb,administrativní budova,BIM 360,detekce kolizí,QR kód (1)