Now showing items 621-640 of 1184

   Subject
   Optimalizace návrhu, nášlapná vrstva, pořizovací náklady, životnost, údržba, estetika. [1]
   Optimalizace návrhu, stavební konstrukce, náklady na stavební konstrukce, životnost stavby, estetika stavby. [1]
   optimalizace,efektivita,projektové řízení,investiční zakázka,analýza současného stavu,optimalizace řízení,harmonogram,příprava,realizace,rizika,investice [1]
   optimalization [1]
   Optimization of design, building structure, expenses for building constructions, durability of construction, aesthetics of construction. [1]
   Optimization of design, floor construction, purchase price, durability, maintenance, aesthetics. [1]
   optimization,efficiency,project management,investment contract,analysis of current state,optimization of management,timetable,preparation,realization,risks,investments [1]
   organization [1]
   Organization principles of construction [1]
   osvětlovací soustava [1]
   overall flatness [1]
   partitions [1]
   Pasivní dům, Dánsko, energie, konstrukce, obnovitelné zdroje energie [1]
   pasivní dům, energetická náročnost, udržitelná výstavba, solární zisky,větrání s rekuperací tepla [1]
   Pasivní dům,požadovaný standard,nízkoenergetický dům,energetická náročnost budovy,tepelně technické vlastnost [1]
   Passive house, Denmark, energy, construction, renewable energy sources [1]
   passive house, energy performance, sustainable development, solar gain,ventilation with heat rocovery [1]
   Passive house,required standard,low-energy house,energy performance of buildings,thermal-technical properties [1]
   pavilon hrochů,zoologická zahrada,zařízení staveniště,časoprostorový graf,etapy [1]
   pavilon slonů,zoologická zahrada,zařízení staveniště,časoprostorový graf,etapy [1]