• Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Šíření a difrakce elektromagnetických vln 

   Autor: Kulmon Pavel; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V práci jsou popsány základní rovnice elektromagnetického pole a zkoumány jeho vlastnosti na základě jeho charakteristických vektorů. Dále jsou v práci uvedeny a odvozeny základní vztahy pro popis difrakce na rovinném ...
  • Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice 

   Autor: Šmejkal Filip; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V práci je představena teorie osově souměrných desek proměnné tloušťky s uvážením i zanedbáním vlivu smykové deformace pro malé průhyby a teorie osově souměrných membrán konstantní i proměnné tloušťky pro velmi velké ...
  • Analýza vybraných fyzikálních a matematických vlivů na přesnost pozemního laserového skenování 

   Autor: Jindřich Brzobohatý; Vedoucí práce: Pokorný Petr; Oponent práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Práce představuje ucelený obecný teoretický popis vybraných matematických a fyzikálních aspektů ovlivňujících přesnost měření pozemním laserovým skenerem. Zejména je diskutován vliv na měření vzdálenosti při odrazu od ...
  • From Point Cloud to Digital Twin: Streamlining BIM Design Automation 

   Autor: Slávek Zbirovský; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout, vyvinout a otestovat software, který automatizuje proces Scan-to-BIM. Při tomto procesu dochází k prokládání mračna bodů parametrizovatelnými 3D entitami. Navrhované řešení zahrnuje ...